De website en applicatie REV is een uitgave van Vastgoed Adviseurs Online BV (VAO). De informatie op de website en in de applicatie alsmede de software zijn op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Tevens zijn uitgever en auteurs niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van gegevens of andere informatie van op de website en applicatie opgeslagen informatie.

Privacy Statement
De uitgever erkent en respecteert het individuele recht op privacy. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij aanvraag van een (proef)abonnement of informatie neemt VAO uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden verwerkt om u van informatie te voorzien of u op de hoogte te houden over producten en/of diensten van VAO en gelieerde ondernemingen. Uw gegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het verstrekken van voor u relevante informatie en/of aanbiedingen. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Abonnementen gelden voor de duur van minimaal één jaar.

Meer weten over onze leveringsvoorwaarden? Klik dan hier.